Ekskurzija v rozarija v Valdoltri (Slovenija) in pri Sv. Ivanu (Roseto San Giovanni) v Trstu (Italija)

Poldnevni izlet: 13. junij 2017
Odhod iz Arboretuma ob 13.00,  vrnitev 19.00
Cena: 38€
Cena vključuje: avtobusni transfer, aperitiv v rožnem vrtu in spremljevalca.

Valdoltra

Ogled parka Ortopedske bolnišnice Valdoltra z zbirko vrtnic.
To je zbirka grmastih mnogocvetnih vrtnic, ki izhajojo kot donacija  iz zbirke prof. Gianfraca Finischija iz Cavriglie, Italija. Vrtnice v zbirki in rožne grede so začetek vrtnične dejavnosti v Sloveniji.

Rožni vrt Sv. Ivan – Nagrada za odličnost WFRS 2015

V parku sv. Ivana, ki ga je uredil Ludovico Braidotti, je imela sedež tržaška psihiatrična bolnišnica, ki so jo odprli leta 1908. V sedemdesetih letih 20. stoletja sta bila park in bolniščnica prizorišče radikalnih reform na področju zdravljenja v psihiatriji. Pod vodstvom dr. Franca Basaglia se je zaprta psihiatrična ustanova prvič spremenila v odprt decentraliziran sistem v mestu ter tako postala odprt javen mestni prostor.

Leta 2004 je Javna agencija za zdravstvo skupaj s tržaško pokrajino, mestom Trst in tržaško univerzo začela s promocijo novo pridobljenega javnega prostora in v parku posadila prve vrtnice novega rožnega vrta. S tem so udejanili zamisel prof. Gianfranca Fineschija o evoluciji vrtnic. Zahvaljujoč prof. Fineschiju so v parku posadili tudi mnogo redkih vrst iz svetovno znanega Rožnega vrta Carla Fineschija iz Cavriglie.