evropa

Cilj regionalnega kongresa je, da predstavi informacije o vrtnicah vzhodne polovice Evrope.

Svetovna zveza društev ljubiteljev vrtnic deli Evropo v tri dele. Skupina za Vzhodno in Srednjo Evropo združuje nacionalna društva Avstrija, Češke, Grčije, Izraela, Madžarske,  Poljske, Romunije, Rusije, Srbije, Slovaške in Slovenije.

Svetovna zveza bo seveda vesela vseh novih vrtničnih društev.